Aagaard & Dueholm
- en familiekrønike
 

I l974 bistod jeg min far, fhv.skoleinspektør Samuel Monrad Aagaard, med færdigredigering af bogen ”Fra Aagaard til Vesterbølle Skole”, en slægtshistorie om Søren Christian Jensen Aagaard og hustru Sofie Elisabeth Jacobsen og deres aner og efter­kommere.
    Nærværende familiekrønike er en digitaliseret opdatering af denne tidli­gere udgivelse, hvor det ældre stof er bevaret nogenlunde uændret, men hvor fokus i øvrigt er flyttet en generation frem: fra de tidligere central­per­soner til deres børn og disses familier.
    Centralpersoner er derfor nu ovennævnte Samuel Monrad Aagaard og hustru Laura Katrine Nielsine Kamilla Dueholm, som derfor sætter bogtitlen: ”Aagaard & Dueholm - en familiekrønike”. Samuels otte og Lauras fem søskende overses ikke; men optræder for overskuelighedens skyld i et særligt afsnit ”Femten livshistorier”, skildret mere eller mindre udførligt med bistand af deres børn og illustreret med familiernes egne fotos
    Data om deres børn, børnebørn osv. er at finde i et efterfølgende afsnit.
    Nogle links (markeret ved understregninger) forskellige steder i krøniken leverer et ekstra tekst- og billedmateriale, som tjener til at levendegøre historien. Dette stof er tillige samlet på ét sted i krønikens allersidste afsnit.
 

Læs familiekrøniken 

Aagaard & Dueholm - en familiekrønike er lagt på hjemmesiden januar 2007.
Forslag til rettelser eller tilføjelser fra familiemedlemmer modtages gerne.