To prædikensamlinger
- Til første og anden tekstrække

Tryk på et af billederne og læs

Herrens år
Prædikener til første tekstrække
Herrens dag
Prædikener til anden tekstrække

Man skal selv rydde op efter sig, har jeg lært. Da jeg på vores loft faldt over tre flyttekasser fulde af næsten 40 års egne prædikener, var jeg derfor parat til at smide dem ud. Jeg havde tidligere udgivet to mindre prædikensamlinger: Kronede dage og Gyldne tider (Aros 1994 og 2003) og mente, jeg dermed formentlig havde opbrugt forlagets generøsitet. Men nogle søde familiemedlemmer foreslog mig at udgive en større samling prædikener på Internettet - som et frit og gratis tilbud til læserne.
    Resultatet blev en komplet prædikensamling til hele folkekirkens Første tekstrække, Herrens år, efterfulgt af en tilsvarende til Anden tekstrække, Herrens dag.
    Det er mit håb, at prædikenerne kan læses med udbytte af mennesker fra de sogne, hvor jeg har haft den glæde at være sognepræst. Men hvis også en og anden kollega kunne bruge noget fra prædikenerne, skulle det glæde mig. De kan frit udprintes eller downloades, enkeltvis eller samlet.
    Jeg har jo selv hentet inspiration alle steder fra.


 Download "Herrens år"      Download "Herrens dag"

Tekstrække:
rækken af bibeltekster til læsning ved gudstjenesten hver søn- og helligdag i kirkeåret. Første tekstrække bruges i de kirkeår, hvis længste del har ulige årstal, anden tekstrække ved tilsvarende lige årstal.
    Første tekstrække stammer fra oldkirken. Anden tekstrække indførtes i Danmark i 1885. I 1992 gennemførtes en del justeringer i begge tekstrækker.