Kontaktinformationer


Erik Ågård,
forhenværende sognepræst,
Søndre Ringgade 37, 3.tv., 8000 Århus C.
Tlf. 86 11 80 60
e-mail: erikaagaard@mail1.stofanet.dk